پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله c (4565)

2-1) بخش اول: مبانی نظری152-1-1) اخلاق152-1-1-1) تعریف اخلاق162-1-1-2) انواع اخلاق در سازمان‬ها202-1-2) کار262-1-2-1) تعریف کار272-1-2-2) تفاوت کار و حرفه282-1-3) اخلاقکار292-1-3-1)تعریف اخلاق‬کار292-1-3-2) ابعاد اخلاق‬کار312-1-3-3) اهمیت و ضرورت پرداختن به اخلاق‬کار342-1-3-4) عوامل مؤثر بر رعایت اخلاقکاری362-1-3-5) اخلاق‬کار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه c (4566)

1-7 – خلاصه مراحل پژوهش71-7-1- جامعه و نمونه آماری71-7-2- معرفی الگو و روش کار81-7-2-1 معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آن‌ها81-7-3- روش کمی و آماری 91-8- تعریف واژگان 101-9- ساختار کلی تحقیق10فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق2-1 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (4552)

مقایسه آموزش مجازی با آموزش سنتی…………………………………………………………………………………………55 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید انواع آموزش مجازی……………………………………………………………………………………………………………….56………………………………………………………………………………………….56 online آموزش مجازی به صورت …………………………………………………………………………………………57 offline آموزش مجازی به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد c (4567)

2-2-6 نظریه های مدیریت دانش21 2-2-7 دیدگاههای مدیریت دانش22 2-2-8 مزایای مدیریت دانش232-3 مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک242-4 مدیریت استراتژیک252-5 پیشینه تحقیق26 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه c (4555)

2-3-3- عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی462-4- پیشینه تحقیق482-5- نگاهی اجمالی به مدل تحقیق52فصل سوم روش تحقیق533-1- مقدمه543-2- روش‏شناسی تحقیق543-2-1- روش تحلیل همبستگی متعارف553-3- ابزار اندازه‌گیری و متغیرهای تحقیق563-4- بازبینی اعتبار پرسشنامه603-4-1- تحلیل عاملی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود c (4556)

2-8-1- مطالعات داخلی412-8-2- مطالعات خارجی422-9- مدل مفهومی43فصل سوم: روش تحقیق3-1- روش تحقیق473-2- جامعه آماری483-2-1- نمونه آماری و روش نمونه گیری493-3- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات503-4- روایی و پایایی پرسشنامه523-4-1- روایی523-4-2- پایایی543-5- روش تجزیه و ادامه مطلب…

By 92, ago