دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی سد دز)

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران

گرایش : مهندسی آب

عنوان : بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی سد دز)

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته عمران-مهندسی آب

 

عنوان:

بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11

(مطالعه موردی سد دز)

استاد راهنما:

دکتر  غلامحسین اکبری

 

استاد مشاور:

مهندس مرتضی زرگر

 

(این پایان نامه از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان بهره مند شده است)

شهریور1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

یکی از بزرگترین ریسکها در سد سازی، بحث شکست سد است که اگر به دقت شناخته شود و مطالعه در مورد آن صورت گیرد، ایمنی در مورد شکست سد بوجود می آید و احتمال وقوع خرابی و متحمل شدن هزینه های زیاد از بین می رود. کاهش ریسک بایستی در تمامی ابعاد و برای کلیه خطرات محتمل صورت پذیرد.­ ­در بررسی خطرات بایستی امکان هشدار و تخلیه مردم در پائین دست در نظر گرفته شود. بنابراین کاهش ریسک میتواند با برخورد جامع گرایانه، متعادل و کم هزینه گردد. در این راستا مسائلی که مستقیما به سد مربوط نمی­  باشند مانند آبگرفتگی در پائین دست، بایستی به دقت مورد مطالعه قرار گیرند. توجه دقیق بایستی به عواملی مانند سرعت تخریب سد، عمق و سرعت جریان، فاصله سد از مراکز جمعیت، کارایی سیستم هشدار سیلاب و وضعیت اقلیمی در شرایط سیلابهای نادر معطوف شود. این عوامل بعلاوه پارامترهای دیگر، عواقب تخریب سد را معیین میکنند با شناخت علل شکست سدها می توان به چاره جویی مناسب برای اصلاح آنها پرداخت و قبل از طراحی، با شناخت آنها اقدام به طراحی صحیح نمود.

بررسی پیامدهای ناشی از شکست سدها، از جمله مطالعاتی است که بر روی سدها ی ایران صورت می گیرد و یا خواهد گرفت. این موضوع بدلیل قرار گیری بسیاری از سدها در مجاورت مناطق مسکونی و شرایط خاص منطقه از نظر زلزله خیزی است. در این تحقیق تبعات پدیده شکست سد دز با نرم افزار MIKE11   مورد مطالعه قرار گرفت و با مقایسه نتایج با نتایج بدست آمده از روابط تجربی و همچنین نتایج بدست آمده از نرم افزارنمرود به این نتیحه رسیدیم که نرم افزار MIKE11 قادر است پهنه آبگرفتگیناشی از شکست سد را به خوبی مدل سازی کند.

 

کلمات کلیدی: شکست سد – مدلسازی – MIKE11 – دز

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                  صفحه

فصل اول، کلیات.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-شکست هیدرولیکی سدها 2

1-3-بیان مسأله و هدف تحقیق.. 3

1-4-شرح روش اجرای تحقیق : 5

1-5-ساختار پایان نامه. 6

فصل دوم مروری بر مطالعات انجام شده :. 8

2-1-مقدمه. 9

2-2-اهمیت بررسی مساله شکست سد : 9

2-3-نمونه هایی از سدهای شکسته شده در جهان. 9

2-4-بررسی عوامل ایجاد کننده شکست سدها 11

2-4-1- دسته‌بندی مکانیزم‌های شکست از نظر فراوانی وقوع. 12

2-4-2-یافته های حاصل از مطالعات شکست سدها 14

2-5-پیش بینی پارامترهای شکافت.. 15

2-5-1- روشهای موجود برای پیشبینی پارامترهای شکافت.. 17

2-5-2-پیش بینی جریان خروجی پیک با دادههای مطالعه موردی.. 18

فصل سوم: روابط و معادلات حاکم بر مسئله شکست سد. 20

3-1-مقدمه. 21

3-2-معادلات حاکم بر مساله شکست.. 21

3-3- روش حل معادلات.. 22

3-3-2-شرایط مرزی.. 24

3-3-3- شرط مرزی باز 25

3-3-4- شرط مرزی منبع نقطه‌ای.. 25

3-3-6- شرط مرزی سراسری.. 26

3-3-7- شرط مرزی بسته. 26

فصل چهارم: معرفی مدل ریاضی مورد استفاده. 27

4-3- نرم‌افزارهای موجود. 29

4-4- انتخاب مدل ریاضی مناسب.. 31

4-5-1-  نرم افزار MIKE11. 32

4-5-2- مدل هیدرودینامیک(H D) 34

4-5-3- معادلات حاکم. 34

4-5-4- تعریف مقاطع عرضی.. 34

4-5-5- شبکه محاسباتی.. 36

4-5-5-1-توصیف کلی.. 36

4-5-5-2- انتخاب منطقه مدلسازی.. 37

4-5-5-3- انتخاب فاصله نقاط (Dx) 37

4-5-5-4-  شرایط پایداری.. 37

4-5-5-5-  مدل شکست سد. 38

4-6-مروری بر راهنمای کاربردی مدل MIKE 11. 39

4-6-1-ویرایشگر شبکه رودخانه: 39

4-6-1-1-  نمایش گرافیکی 40

4-6-1-2- نمایش جدولی.. 40

4-6-2- وایشگر مقطع عرضی.. 42

4-6-2-1- ورود اطلاعات خام مقطعی عرضی.. 42

4-6-2-2- تعیین نوع مقطع عرضی.. 43

4-6-3- ویرایشگر شرایط مرزی.. 44

4-6-3-1- پنجره شرایط مرزی.. 44

4-6-3-2- بررسی انواع شرایط مرزی.. 45

4-6-4- ویرایشگر هیدرودینامیک… 48

4-6-4-1- آشنایی با پنجره پارامترهای هیدرودینامیک… 49

3-3-4-2 تعیین پارامترهای هیدرودینامیکی مدل. 51

4-6-5- مدل سازی.. 52

4-6-5-1- مدل ها 52

4-6-5-2- ورودی ها 53

4-6-5-3- شبیه سازی.. 54

4-6-5-4- نتایج. 54

4-6-5-5- شروع شبیه سازی.. 55

فصل پنجم: معرفی مطالعه موردی.. 56

5-1- مقدمه. 57

5-2- سیستم رودخانه کارون و دز 57

5-2-1-رودخانه‌ کارون‌. 57

5-2-2- رودخانه‌ دز 58

5-2-2-1-  رودخانه سزار 59

5-2-2-2-  رودخانه بختیاری.. 60

5-2-2-3ـ رودخانه‌ بالارود. 60

5-2-2-4 ـ رود خانه‌ شاوور 60

5-3-  ایستگاههای آبسنجی حوضه آبریز کارون و دز 61

5-4- مشخصات سدهای مخزنی سیستم رودخانه کارون و دز 64

5-4-1- سد دز 64

5-5- اطلاعات موجود. 70

5-5-1- مقاطع عرضی.. 70 جستجو در سایت :   

5-5-2- تهیه  نقشه DEM منطقه. 71

5-5-3- گسترش مقاطع عرضی.. 72

5-5-4- مسیر رودخانه ها 74

5-5-4-1- رودخانه های دز و بالارود. 75

5-5-4-2- رودخانه کارون. 575

فصل ششم: کاربرد مدل ریاضی.. 878

6-1- مقدمه. 79

6-2- متدولوژی.. 080

6-3- مدل ریاضی تهیه شده 181

6-3-1- مسیر رودخانه. 181

6-3-2- مقاطع عرضی.. 84

6-3-3- شرایط مرزی.. 585

6-3-3-1- شرط مرزی بالادست.. 585

6-3-3-2- شرط مرزی پایین دست: 686

6-3-4- شرایط اولیه. 898

6-3-6- ضریب مانینگ معرفی شده به مدل ریاضی.. 696

6-4- تعیین سناریوهای مختلف شکست سد. 898

6-5- ارائه نتایج. 1101

6-5-1- دبی پیک شکست سد سناریوهای مختلف.. 1101

6-5-2- روندیابی سیلاب ناشی از شکست سد دز 4103

فصل  هفتم: نتایج و پیشنهادات.. 111

7-1- نتایج. 2112

7-2- پیشنهادات.. 3113

عنوان جدول                                                                                                                         صفحه

جدول 2-1. نمونه هایی از سدهای شکسته شده در دنیا………………………………………………………………………………..10

جدول2-2. عوامل مختلف ایجاد کننده شکست سد. 11

جدول 2-3. آمار درصد وقوع شکست بر اساس نوع شکست.. 12

جدول 2-4. نتایج حاصل از تحقیقات لوکولا برروی سدهای چین.. 13

جدول 2-5. رابطه بین سن سد و درصد عوامل تخریب سد. 14

جدول 4-1. برخی از مدل‌های متعارف در مطالعات شکست.. 30

جدول 4-2. ویرایشگرهای مورد استفاده در نرم افزار MIKE 11 جهت مدلسازی هیدرولیک… 33

جدول 4-3. مدولهای موجود در نرم افزارMIKE 11، 33

جدول (5-1)- مشخصات ایستگاههای آبسنجی رودخانه کارون در سرشاخه ها 62

جدول ( 5-2)- مشخصات  ایستگاههای هیدرومتری حوضه آبی رودخانه دز  در سرشاخه ها 63

جدول (5-3)- خلاصه مشخصات سد مخزنی دز 67

جدول (5-4)- مقادیر عددی حجم – ارتفاع سد مخزنی دز در طی سالهای مختلف.. 68

جدول (5-5)- دبی اشل سرریز سد مخزنی دز(دبی برحسب متر مکعب بر ثانیه) 69

جدول (6-2)-  مقادیر ضریب زبری ضریب زبری بر اساس تجربیات چاو برای آبراهه‌های طبیعی.. 191

جدول (6-3)- مقدار ضریب زبری پایه بر اساس روش SCS. 393

جدول(6-4)- زبری اضافی مربوط به موانع عمودی.. 393

جدول (6-5)- ضریب مربوط به پیچش مسیر کانال. 393

جدول (6-6)- زبری اضافی برای پوشش گیاهی.. 494

جدول (6-7)- زبری اضافی برای تغییرات در اندازه مقطع و شکل کانال (Anonmouso1963b) 595

جدول (6-8)- زبری اضافی برای نامنظمی سطح کانال. 595

جدول (6-9)- مقادیر زبری رودخانه های کارون و دز در سایر مطالعات.. 797

جدول (6-11) – مقادیرحداکثر دبی در محل سد به ازای سناریو های مختلف شکست.. 2101

جدول (6-12)- مقادیر پیک سیلاب ناشی از شکست سد دز بر اساس روابط تجربی موجود. 2102

جدول (6-13) – مقادیر حداکثر سیلاب ناشی از شکست به ازای سه سناریو. 4104

 

 

فهرست شکل ها

 

عنوان شکل                                                                                                                             صفحه

 

شکل 1-1. شکست سد بتنی مالپاست- فرانسه   3

شکل 2-1. پارامترهای فیزیکی شکافت.. 15

شکل 3-1. کانال و شبکه نقاط محاسباتی.. 22

شکل 3-2. الگوریتم 6 نقطه‌ای ابوت مربوط به معادله  پیوستگی.. 1

شکل 3-3. الگوریتم 6 نقطه‌ای ابوت مربوط به معادله اندازه حرکت 1

شکل 4-1. امتداد دادن سطح مقطع برای محاسبه پارامترهای هیدرولیکی.. 36

شکل (5-1) موقعیت کلی حوضه کارون و دز …………………………………………………………………………………………………….64

شکل (5-2)- نمایی از سد دز و سرریز آن. 66

شکل (5-3)- منحنی حجم ارتفاع مخزن سد دز در سال 2002. 69

شکل (5-4)- منحنی دبی اشل مجموع سرریزهای سد دز 070

شکل (5-5)- مقطع عرضی گسترش یافته رودخانه دز در کیلومتر446/25. 373

شکل (5-6)- مقطع عرضی گسترش یافته رودخانه کارون در کیلومتر851/97. 373

شکل (5-7)- مقطع عرضی گسترش یافته رودخانه کارون در کیلومتر698/117. 474

شکل (5-8)- مسیر شماتیک رودخانه های دز و کارون. 474

شکل (5-9)- پروفیل طولی رودخانه دز 575

شکل (5-10)- پرفیل طولی رودخانه گرگر. 676

شکل (5-11)- پرفیل طولی رودخانه شطیط.. 777

شکل (5-12)- پرفیل طولی رودخانه کارون در بازه بند قیر تا اهواز 777

شکل (6-1) مسیر کل رودخانه های کارون و دز به همراه سد مخزنی دز 83

شکل (6-2)- موقعیت شماتیک مقاطع عرضی زده شده در مخزن سد دز 484

شکل (6-3)- مقطع مخزن نمونه سد دز در کیلومتر 899/11 از ابتدای مخزن سد. 484

شکل (6-4)- هندسه سه بعدی مخزن سد دز 585

شکل (6-5)- تغییر ات تراز سطح آب در سال 2007 میلادی در ایستگاه آبفای خرمشهر. 888

شکل (6-6)- تغییر ات تراز سطح آب در سال 2007 میلادی در ایستگاه 11 آبادان. 888

شکل (6-7)– هیدروگراف ناشی از شکست سد دز به ازای سناریو اول. 3103

شکل (6-8)– هیدروگراف ناشی از شکست سد دز به ازای سناریو دوم. 3103

شکل (6-9)- پروفیل سطح آب سد دز و پایین دست آن 1 ساعت بعداز شکست در سناریو اول. 5105

شکل (6-10)- پروفیل سطح آب سد دز و پایین دست آن 1 ساعت بعداز شکست در سناریو دوم. 5105

شکل (6-11)- پروفیل سطح آب سد دز و پایین دست آن  2 ساعت بعداز شکست در سناریو اول. 6106

شکل (6-12)- پروفیل سطح آب سد دز و پایین دست آن 2 ساعت بعداز شکست در سناریو دوم. 6106

شکل (6-13)- پروفیل سطح آب سد دز و پایین دست آن  6 ساعت بعداز شکست در سناریو اول. 7107

شکل (6-14)- پروفیل سطح آب سد دز و پایین دست آن 6 ساعت بعداز شکست در سناریو دوم. 8107

شکل (6-15)- هیدروگراف سیلاب ناشی از شکست سد دز در سناریو اول. 8108

شکل (6-16)- هیدروگراف سیلاب ناشی از شکست سد دز در سناریو دوم در محدوده رودخانه دز 8108

شکل (6-17)- هیدروگراف سیلاب ناشی از شکست سد دز در سناریو اول. 9109

شکل (6-18)- هیدروگراف سیلاب ناشی از شکست سد دز در سناریو دوم  9109

A سطح مقطع جریان
C عمق جریان
d عمق جریان
h تراز آب نسبت به یک تراز مبنا
n ضریب زبری مانینگ
Q دبی جریان
q دبی در واحد طول برداشت
R شعاع هیدرولیکی
V سرعت جریان

X                                  مختصات طولی در امتداد رودخانه

ρa                                               چگالی هوا

1-1-      مقدمه

همه ساله در نواحی مختلف جهان خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری بر اثر وقوع حوادث غیر مترقبه مانند سیل به جوامع بشری وارد می گردد. خوشبختانه در کشور ما با احداث سدهای مخزنی بزرگ بر روی برخی رودخانه های مهم کشور مانند دز به میزان قابل توجهی از میزان این خسارات کاسته شده است. اما باید به این نکته توجه داشت که در اثر شکست این سدهای مخزنی بزرگ نیز خسارات جبران ناپذیری به نواحی پایین دست آنها وارد می گردد. لذا شبیه سازی هیدرولیکی پدیده شکست سد، جهت برآورد خسارت،  بر نامه ریزی صحیح و تدارک فعالیتهای امدادی در محدوده اثر این واقعه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. خسارات بسیار زیاد ناشی از شکست سد بخصوص در رابطه با سدهایی که در نزدیکی شهرهای بزرگ احداث می شوند، لازم است که همزمان با مطالعه و طراحی بخشهای مختلف سد در نظر گرفته شود ]6 [.

 

1-2-      شکست هیدرولیکی سدها

سیلاب ناشی از شکست سدهای بزرگ خرابی و مصیبت زیادی را در دو قرن اخیر سبب شده است شکست سد و جریان خروجی ناشی از آن به عنوان یکی از مهمترین مطالعات پژوهشی در بسیاری از کشورها و موسسات تحقیقاتی بوده و در حال حاضر نیز ادامه دارد. شکست سدهای بتنی می تواند به علت پدیده های سرریز شدن از روی سد بدلیل ناتوانی ظرفیت تخلیه سرریز، تراوش، اثر زلزله، ایجاد موج ضربه ای در اثر ورود توده لغزشی به داخل مخزن و یا در اثر خرابکاری صورت گیرد.

پس از وقوع این پدیده ها و ایجاد شکافت اولیه در بدنه سد و عبور جریان از میان شکافت ایجاد شده به مرور زمان شکافت اولیه به کل بدنه یا بخش اعظم آن گسترش یافته و سبب تخریب آن می گردد. البته در سدهای بتنی این پدیده معمولا به صورت ناگهانی و در زمان اندکی اتفاق می افتد. در شکل (1-1) شکست سد بتنی مالپاست [1] – فرانسه نشان داده شده است.

 

شکل 1-1. شکست سد بتنی مالپاست- فرانسه  [[2]]

 

1-3-       بیان مسأله و هدف تحقیق

به دو طریق می توان دبی پیک سیل ناشی از شکست سد بتنی را پیش بینی نمود . یکی آنکه رابطه ای تجربی بین برخی پارامترها مانند حجم، عمق و … برقرار نمود و از طریق رگرسیون بین داده های جمع آوری شده مدلی آماری برای محاسبه دبی پیک ارئه کرد.روش دوم  استفاده از کامپیوتر و مدلهای فیزیکی برای شبیه سازی ایجاد شکست در سد و رها شدن آب موجود در مخزن آن است. روابط رگرسیونی در تسریع کار و در مواردی که دادها در دست نیست، لازم هستند اما بزرگی سیل را با تخمین زیاد پیش بینی می کنند . این روا بط بویژه در طراحی سازه های خاکی برای در نظر گرفتن نکات ایمنی مفید به نظر می آیند .روشهای محاسباتی فعلی مدلهای کاملا فیزیکی به تمام معنا نبوده و در جاهائی به تخمین متوسل می شوند .علاوه بر آن این قبیل روشها بسیار پر زحمت بوده و نیاز به اطلاعات زیادی در مورد سازه، ویژگی های مصالح، سیستم رودخانه ای و… دارند.

با استفاده از مدلسازی ریاضی این پدیده می توان یک تخمین بسیار مناسب از میزان دبی پیک و تراز آب      رودخانه در نواحی مختلف پایین دست سد به ازای سناریو های مختلف مانند شکست آنی یا تدریجی سد با صرف کمترین هزینه بدست آورد. برای این کار می بایستی هیدروگراف خروجی ناشی از شکست سد با توجه

به نوع شکست مشخص گشته سپس با توجه به مورفولوژی پایین دست روندیابی و پهنه بندی سیلاب مشخص گردد. همچنین می توان با استفاده ازنتایج مدلسازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS میزان خسارات ناشی از شکست سد را که به اراضی کشاورزی، شهر ها و روستاهای پایین دست وارد خواهد شد، برآورد کرد، که می تواند جهت برنامه ریزی فعالیتهای آینده در محدوده رودخانه ها بسیار مفید باشد . به طور کلی در بررسی پدیده شکست سد باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد ]6 [:

1- تخمین درست هیدروگراف ناشی از شکست سد

2- روندیابی سیلاب ناشی از شکست سد در رودخانه پایین دست و تهیه نقشه پهنه سیلاب آن

3- تعیین مناطق در معرض خطر

4- تهیه برنامه فعالیتهای امدادی به ترتیب اولویت

مدل های ریاضی از نظر بعد به پنج گروه تقسیم می شوند :

1- مدل یک بعدی 2- مدل شبه دوبعدی 3- مدل دو بعدی 4- مدل شبه سه بعدی 5- مدل سه بعدی

در مدل یک بعدی معادلات جریان یک بعدی در راستای اصلی جریان حل شده و متوسط پارامترهای جریان در هر مقطع عرضی محاسبه گردیده و توزیع عرضی یا عمقی سرعت در نظر گرفته نمی شود.

در مدل شبه دو بعدی محدوده عرضی راستای اصلی جریان به تعدادی از لوله های جریان و به موازات یکدیگر تقسیم می گردد. معادلات یک بعدی در راستای لوله های جریان حل شده و متوسط پارامترهای جریان در هر مقطع در جهت عرضی نیز محاسبه می گردد.

در مدل دو بعدی معادلات دیفرانسیل دو بعدی در سیستم مختصات سطح افق یا سطح قائم با استقرار شبکه عددی حل می گردد.

در مدل شبه سه بعدی معادلات دیفرانسیل دو بعدی با مختصات طول و عرض، در سطوح متوالی   افقی-در امتداد عمق با استقرار شبکه عددی حل می گردد.

در مدل سه بعدی معادلات دیفرانسیل سه بعدی در سیستم مختصات طول، عرض و عمق با استقرار شبکه عددی حل می گردد.

پدیده شکست سد از نظر هیدرولیکی یک پدیده بسیار ناپایدار بوده و جهت شبیه سازی عددی آن نیاز به مدل ریاضی بسیار قوی می باشد. به طور کلی در پدیده شکست سد از مدلهای سه بعدی تنها در محدوده شکست سد و جهت تخمین بهتر هیدروگراف شکست سد، از مدلهای دوبعدی در محدوده شکست و نواحی پایین دست نزدیک سد جهت تعیین دقیق پهنه سیلاب ناشی از شکست سد و از مدلهای یک بعدی در نواحی دوردست پایین سد جهت تعیین پهنه سیلاب ناشی از شکست سد استفاده می گردد. همچنین اکثر مدلهای ریاضی موجود به دلیل ضعف عمده در پیش بینی سرعت و روند گسترش شکافت ایجاد شده در بدنه سد خصوصا در سدهای بتنی، پدیده شکست سد را به صورت آنی فرض می کنند ]6 [.

اما استفاده از مدلهای سه بعدی و دوبعدی در نواحی نزدیک به بدنه سد نیاز به حجم اطلاعات بسیار زیادی داشته که بسیار مشکل و زمان بر می باشد. لذا عمدتا در مسائل کاربردی جهت مدلسازی شکست سد از نرم افزارها و مدلهای یک بعدی استفاده می گردد. البته استفاده از مدلهای یک بعدی جهت مدلسازی این پدیده چندان خالی از اشکال نبوده و در صورتیکه اطلاعات توپوگرافی مناسبی برای این مدلها فراهم نگردد نتایج پهنه سیلاب ناشی از آنها خصوصا در محدوده نزدیک به بدنه سد دارای خطاها و اشکالات فراوانی می باشد. لذا در این تحقیق تلاش خواهد شد با بهره گیری از نرم افزار یک بعدی MIKE11 و زیر مدل شکست سد آن پدیده شکست سدهای بتنی در سناریوهای مختلف که در ادامه تشریح خواهد شد و در مطالعه موردی کاربرد این نرم افزار برای رودخانه دز  و شکست سد مخزنی دز به عنوان آخرین سد موجود بر روی این رودخانه بررسی گردد.

این نرم افزار جریان عبوری از مقطع شکسته شده سد را مانند جریان عبوری از بالای یک سرریز عریض به دو روش مختلف در نظر می گیرد : در روش اول مقطع شکست سد با زمان تغییر می کند و در روش دوم جریان عبوری از بالای تاج سد و جریان عبوری از مقطع شکست به صورت جداگانه محاسبه می شوند.این  مدل می تواند شکاف ایجاد شده در سد را به صورت تدریجی یا آنی با استفاده از روابط انتقال رسوبات برای سدهای خاکی یا سری زمانی شکست سد تعریف شده توسط استفاده کننده برای سدهای بتنی، گسترش دهد تا سد به طور کامل نابود شده و از بین برود ]11،12 [.

تعداد صفحه :135

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***