دانلود پایان نامه : ارائه یک چارچوب مدیریت دانش برای پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان : ارائه یک چارچوب مدیریت دانش برای پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات

ارائه یک چارچوب مدیریت دانش برای پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

استاد راهنما:

 دکتر همایون مؤتمنی

استاد مشاور:

دکتر بابک شیرازی

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان[1]بسته های نرم افزاری جامعی هستند که به صورت راه حل های ارائه شده ای به یکپارچگی همه فرآیندها و حوزه های وظیفه ای موجود در کسب و کار کمک می کنند. مزیت اصلی و اولیه این سیستم ها ایجاد یک بستر نرم افزاری یکپارچه مشترک برای فرآیندهای یکپارچه موجود در کسب و کار مربوطه می باشد.

پیاده سازی بهینه و موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی نیازمند توجه ویژه به تکنولوژی و همچنین عوامل انسانی می باشد و این فرآیند به حدی با مسئله مدیریت دانش گره خورده که موفقیت کلی این نوع از پروژه ها به فعالیت گروهی از کارکنان متبحر و دانش محور وابستگی شدیدی خواهد داشت. مدیریت دانش فرآیند سیستماتیک جستجو، انتخاب، سازماندهی، پالایش و نمایش اطلاعات است، به طریقی که درک کارکنان در زمینه خاصی بهبود و اصلاح شود و سازمان بصیرت و درک بهتری از تجربیات خود کسب کند. پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان فرآیند دشوار و پیچیده ای است که در آن مدیریت تغییرات، ارتباطات و درگیری[2]ذینفعان به اندازه مسائل فنی مهم به شمار می آید. با توجه به این موضوع می توان مدیریت دانش را به عنوان پیش شرط اصلی پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در نظر گرفت. انواع مختلفی از دانش و مهارت ها در هر نقطه از چرخه حیات سیستم های سازمانی مورد نیاز بوده و این دانش در اختیار افراد مختلفی از سازمان قرار گرفته است. مدیران و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات در یافته اند که با استفاده از علم مدیریت دانش می توانند به پیاده سازی های موفق تری از سیستم های سازمانی دست یابند. باید توجه داشت که در هر مرحله از چرخه حیات سیستم های سازمانی می توان با اتکاء بر عناصر چرخه مدیریت دانش و شناسایی و از میان برداشتن موانع مدیریت مؤثر دانش شانس دستیابی به موفقیت را افزایش داد. در این تحقیق به ارائه یک چارچوب مدیریت دانش در جهت دستیابی به پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های سازمانی می پردازیم.

فهرست مطالب

1- فصل اول(کلیات تحقیق) 11

1-1- تعریف مسئله. 2

1-2- اهداف تحقیق. 3

1-3- حوزه تحقیق. 5

1-4- ساختار تحقیق. 5

2- فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق) 7

2-1- مقدمه. 8

2-2- مدیریت دانش.. 8

2-2-1- تعریف دانش.. 9

2-2-2- زنجیره دانش.. 11

2-2-3- انواع دانش.. 12

2-2-4- انواع دانش سازمانی. 14

2-2-5- تعریف مدیریت دانش.. 17

2-2-6- مهارتهای مورد نیاز برای مدیریت دانش.. 19

2-2-7- چرخه حیات مدیریت دانش.. 21

2-3- تعریف برنامه ریزی منابع سازمان. 23

2-3-1- اجزای تشکیل دهنده سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. 25

2-3-2- چرخه حیات سیستم های برنامه ریزی سازمانی. 28

2-4- پیشینه تحقیق مدیریت دانش در پروژه های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. 32

2-4-1- شناسایی انواع دانش مورد نیاز برای مدیریت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. 33

2-4-2- شناسایی ساختار های مدیریت دانش در پروژه های سیستم های سازمانی. 37

2-4-3- اختصاصی سازی ساختارهای مدیریت دانش.. 43

2-4-4- چارچوب ساختاردهی دانش مرتبط با سیستم های سازمانی. 45

2-4-5- بررسی مدلی جهت ارزیابی موفقیت سیستم های سازمانی. 47

2-4-6- بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت سیستم های سازمانی. 49

2-4-7- مدل یکپارچه بررسی موفقیت سیستم سازمانی از 3 جنبه نوآوری، انتقال دانش و ویژگی های سازمانی. 54

2-4-8- اشتراک دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی. 60

2-4-9- انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی. 65

2-4-10- موانع دانش.. 71

11-4-2موانع انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی. 72

2-4-12- غلبه بر موانع دانش.. 74

2-4-13- بررسی مفصل موانع انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی. 81

2-4-14 یکپارچگی دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی. 83

2-4-15- جمع بندی مطالعات انجام شده 88

2-5- خلاصه و نتیجه گیری.. 89

3- فصل سوم روش تحقیق(ارائه و بررسی چارچوب پیشنهادی) 91

3-1- معرفی چارچوب پیشنهادی.. 92

3-2- تشریح چارچوب پیشنهادی.. 97

3-2-1- مرحله آغاز. 97

3-2-2- مرحله انتخاب نرم افزار. 99

3-2-3- مرحله انطباق. 100

3-2-4- مرحله پذیرش.. 102

3-2-5- مرحله عادی سازی.. 104

3-2-6- مرحله به روز رسانی. 105

4- فصل چهارم محاسبات و یافته های تحقیق(ارزیابی چارچوب پیشنهادی) 107

4-1- مقدمه. 108

4-2- معرفی روش دلفی. 110

4-3- کاربرد روش دلفی در تحقیقات سیستم های فناوری اطلاعات.. 111

4-4- روش اجرای همه پرسی دلفی. 113 جستجو در سایت :   

4-4-1- دور اول. 113

4-4-2- دورهای بعدی.. 114

4-4-3- تعداد شرکت کننده ها 114

4-4-4- صلاحیت خبرگان. 114

4-4-5- تحلیل یافته ها 115

4-5- ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی. 116

4-5-1- فاز اول ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی. 116

4-5-2- نتایج کمی به دست آمده در دور دوم فاز 1 ارزیابی. 119

4-5-3- نتایج کمی به دست آمده در دور سوم فاز 1 ارزیابی. 121

4-5-4- جمع بندی ارزیابی با استفاده از روش دلفی در فاز 1 ارزیابی. 123

4-5-5- فاز دوم ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی. 125

4-5-6- نتایج ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی در فاز 2. 132

4-5-7 مقایسه نتایج آماری دور دوم و دور سوم از فاز 2 ارزیابی. 134

4-6- نتیجه گیری کلی ارزیابی چارچوب پیشنهادی.. 135

5- نتیجه گیری و کارهای آتی. 136

5-1- نتیجه گیری.. 137

5-2- کارهای آتی. 138

6- پیوست 1. 140

7- منابع. 148

فهرست جداول

جدول 2-1 تبدیل دانش ضمنی / صریح  به دانش ضمنی / صریح—–14

جدول 2-2 دسته بندی انواع مهارت های مورد نیاز برای فعالیت در تیم های مدیریت دانشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–20

جدول 2-3  فازهای چرخه حیات مدیریت دانش در مدل های مختلف-22

جدول 2-4 جمع بندی مسائل اشتراک دانش در پباده سازی سیستم های سازمانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———65

جدول 2-5 روش های انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————69

جدول 4-1 تفاوت بین دو رویکرد کمی و کیفی—————-109

جدول 4-2 تاریخ توزیع پرسشنامه ها در بین شرکت ها در فاز 1 ارزیابیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–117

جدول 4-3 سابقه کار خبرگان منتخب در فاز دوم ارزیابی چارچوب–126

جدول 4-4 تاریخ توزیع پرسشنامه ها در بین خبرگان در فاز 2 ارزیابیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————126

جدول 4-5 میانگین و واریانس اظهار نظر خبرگان در دور دوم از فاز 2 ارزیابیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-131

جدول 4-6 میانگین و واریانس اظهار نظر خبرگان در دور سوم از فاز 2 ارزیابیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–134

جدول 4-7 مقایسه نتایج آماری دور دوم و دور سوم از فاز 2 ارزیابی-135

فهرست تصاویر

 

شکل 2-1 زنجیره دانش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد11

شکل 2-2 فرآیند خلق دانش سازمانی بر اساس مدل نوناکا ———16

شکل 2-3 چرخه حیات سیستم سازمانی——28

شکل 2-4 دانش مورد نیاز ارتباطات، هماهنگی و همکاری———37

شکل 2-5 مدل ساختارهای مدیریت دانش—-38

شکل 2-6 دسته بندی شرکت کنندگان نظرسنجی تعیین ساختارهای دانشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–41

شکل 2-7 ارتباط ساختارهای مدیریت دانش با فرآیند مدیریت دانش و موفقیت سیستم های سازمانی———–42

شکل 2-8 اختصاصی سازی ساختارهای مدیریت دانش————44

شکل 2-9 ارتباط بین ساختارهای دانش و سیستم های سازمانی به همراه نقش فرآیند اختصاصی سازی به عنوان پیش شرط موفقیت سیستم های سازمانی———44

شکل 2-10 چهارچوب ساختاردهی دانش مرتبط با سیستم های سازمانی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–46

شکل 2-11 مدل ارزیابی موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————48

شکل 2-12 مدل ارتباط دانش با موفقیت سیستم های سازمانی——-50

شکل 2-13 سوالات مورد استفاده در نظرسنجی در جهت تعیین ارتباط مدیریت دانش با سیستم های سازمانی —–51

شکل 2-14 ابعاد دانش مورد نیاز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————51

شکل 2-15 مدل اصلاح شده ابعاد دانش مورد نیاز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—53

شکل 2-16 مدل یکپارچه بررسی موفقیت سیستم سازمانی از 3 جنبه نوآوری، انتقال دانش و ویژگی های سازمانی –54

شکل 3-1 نمای اول از چارچوب پیشنهادی مدیریت دانش———95

شکل 3-2 نمای دوم از چارچوب پیشنهادی مدیریت دانش———96

شکل 3-3 سطر مربوط به مرحله آغاز از چارچوب پیشنهادی——–98

شکل 3-4 سطر مربوط به مرحله انتخاب از چارچوب پیشنهادی—–100

شکل 3-5 سطر مربوط به مرحله انطباق از چارچوب پیشنهادی—–102

شکل 3-6 سطر مربوط به مرحله پذیرش از چارچوب پیشنهادی—–104

شکل 3-7 سطر مربوط به مرحله عادی سازی از چارچوب پیشنهادی-105

شکل 3-8 سطر مربوط به مرحله به روز رسانی از چارچوب پیشنهادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————106

شکل 4-1 نتیجه اظهارنظر خبرگان در دور دوم اجرای روش دلفی در فاز 1 ارزیابیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-120

شکل 4-2 نتیجه اظهارنظر خبرگان در دور سوم اجرای روش دلفی در فاز 1 ارزیابیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——122

شکل4-3 جمع بندی ارزیابی با استفاده از روش دلفی در فاز 1 ارزیابیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————124

شکل 4-4 بررسی پایایی پرسشنامه شماره 4 در مرحله دوم از ارزیابی فاز 2بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————130

شکل 4-5 بررسی پایایی پرسشنامه شماره 4 در مرحله سوم از ارزیابی فاز 2بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————131

شکل 4-6 نتایج اظهار نظر خبرگان در دور دوم ارزیابی فاز 2——-132

شکل 4-7 امتیازات کلی به دست آمده در دور دوم ارزیابی فاز 2—-132

شکل 4-8 نتایج اظهار نظر خبرگان در دور سوم ارزیابی فاز 2——133

شکل 4-9 امتیازات کلی به دست آمده در دور سوم ارزیابی فاز 2 —134

1-1- تعریف مسئله

مدیریت و پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، وظیفه ای دانش محور است که نیازمند تجربه طیف وسیعی از افراد متعلق به حوزه کسب و کار، حوزه فناوری اطلاعات، مدیران پروژه در سازمان و مشاورین خارجی کسب و کار و پیاده سازی می باشد. با توجه به این موضوع، سازمان ها در تلاشند که با استفاده از مدیریت دانش بر مشکل استفاده از منابع دانش در سازمان غلبه کنند. فعالیت های مدیریت دانش شامل وظایف شناسایی، خلق، انتقال، ذخیره، استفاده (مجدد) و حذف دانش می باشد. الزامیست که سازمان ها به منظور پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های سازمانی به استفاده بهتر از دانش مربوط به این نوع از سیستم ها پرداخته و این دانش را در دسترس افراد درگیر در مدیریت سیستم های سازمانی قرار دهند. مدیریت دانش همواره یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه های پیاده سازی سیستم های سازمانی محسوب می شود. مشکلات موجود بر سر راه انتقال موثر و کارای دانش در بین عوامل انسانی مختلف در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (مشتری، فروشنده و پیاده سازان)، انگیزه زیادی را در جهت بررسی نقش مدیریت دانش در پیاده سازی این گونه از سیستم ها فراهم ساخته است. پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان علاوه بر مسائل فنی و تکنیکی نیازمند حجم زیادی از کار گروهی، مشاوره، تبادل نظر، روحیه همکاری، به کارگیری استعداد ها و توانمندی های سازمانی و  انتقال دانش بین افراد و گروه های کاری مختلف می باشد. بدون شک دستیابی به موفقیت در انجام چنین پروژه های پیچیده ای نیازمند تفکر استراتژیک در جهت مدیریت و یکپارچگی انواع دانش و توانمندی های سازمانی و برون سازمانی بوده و رسیدن به چنین مهمی جز در سایه داشتن چارچوب ها و قوانینی به منظور مدیریت دانش فردی و سازمانی میسر نخواهد بود.

در واقع مسئله ای که با آن مواجه هستیم، عبارت است از چگونگی استفاده از علم مدیریت دانش در جهت مدیریت بهتر و پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. دستیابی به هدف مذکور نیازمند تعیین انواع دانش مورد نیاز پیاده سازی سیستم های سازمانی، شناسایی نقش افراد مختلف درگیر در پروژه پیاده سازی و همچنین یکپارچه سازی طیف وسیع دانش این افراد می باشد.

با بررسی ادبیات موضوع و کارهای پیشین انجام گرفته در می یابیم که اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه سیستم های سازمانی پیرامون عوامل کلیدی موفقیت و یا عوامل کلیدی شکست این نوع از سیستم ها بوده و کمتر به سایر جنبه ها توجه شده است. تحقیقات اندکی به مسئله مدیریت دانش پیاده سازی سیستم های سازمانی پرداخته اند و مباحث مطرح شده پیرامون این حوزه  این به هیچ وجه انسجام نداشته و هر یک از این تحقیقات به صورت پراکنده به بررسی قسمتی از مسئله مورد بحث پرداخته اند. در واقع نبود یک چارچوب جامع که کلیه ابعاد انجام پروژه های پیاده سازی سیستم های سازمانی را در بر گیرد به وضوح احساس می شود.

سوالات ذیل در این تحقیق مطرح هستند:

  • مراحل پیاده سازی سیستم های سازمانی کدام ها هستند و فرآیند موثر و کارآمد پیاده سازی این نوع از سیستم ها دربرگیرنده چه فعالیت ها و عملیاتی است؟
  • در هر مرحله از چرخه حیات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان چه فعالیت هایی باید در جهت تحقق و اجرای فرآیند مدیریت دانش انجام گیرد؟
  • کدام مرحله(مراحل) از چرخه مدیریت دانش در هر یک از مراحل چرخه پیاده سازی سیستمهای سازمانی مهمتر هستند؟
  • نقش کدام یک از کنشگران فرآیند پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در هر مرحله مهمتر است؟
  • چه نوع دانشی در هر مرحله از فرآیند پیاده سازی سیستم سازمانی مورد نیاز بوده، این دانش در اختیار کیست و راه های اشتراک، یکپارچگی، و انتقال و استفاده از این دانش کدام ها هستند؟
  • مهارت های مورد نیاز در هر مرحله از پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان کدامها هستند و این مهارت ها در اختیار کدام یک از کنشگران فرآیند پیاده سازی قرار دارد؟
  • موانع مدیریت دانش در هر مرحله از پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان کدام ها هستند و راه های مقابله با آنها کدامند؟

تعداد صفحه : 161

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***